8806049.00 zł Działki we Wrocławiu 5 ha - ul. Widłakowa, Strachowice Wrocław

Zaznacz jako Spam nieprawidłowo klasyfikowane zdublowane wygasło obraźliwe

Nieruchomości Data publikacji: 23/12/2016 Data modyfikacji: 11/07/2017
  • Kraj: Poland
  • Województwo: Dolnośląskie
  • Miasto: Wrocław

 


Syndyk Masy Upadłości TMB S.A. w upadłości likwidacyjnej oferuje do sprzedaży:


   1. prawo własności działki niezabudowanej nr 6 o powierzchni 0,9098 ha, położonej przy ul. Widłakowej we Wrocławiu , obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00093792/6, za cenę nie niższą niż 1.797.985,00 złotych (milion siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych) netto.

  2. prawa własności następujących nieruchomości niezabudowanych położonych przy ul. Widłakowej:


 


- działek nr 2/16, 34, 35 i 36 o łącznej powierzchni 2,3302 ha, obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00097319/5,


 


- działek nr 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7 i 3/8 o łącznej powierzchni 0,7665 ha, obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00077643/9,


 


- działek nr 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 i 4/7 o łącznej powierzchni 0,9868 ha, obr. 0046 - Strachowice, AM-4, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WR1K/00111438/0,


 


za cenę nie niższą  niż 7.008.064,00 złotych (siedem milionów osiem tysięcy sześćdziesiąt cztery złote) netto.


 


 


Szczegółowe informacje o przedmiocie, trybie i warunkach określa regulamin sprzedaży, który jest dostępny na stronach www.kaczmarekskonieczna.pl, www.upadlosci24.pl, www.ardobiejewska.pl oraz w biurze syndyka. Informacje o przetargu można uzyskać telefonicznie pod numerem 71 322 00 85 oraz 662 128 252 w dni powszednie (za wyjątkiem sobót)  w godz. od 09:00 do 14:00.


 


 


Termin składania ofert – na nieruchomość 07.08.2017 r. godz. 15.00. Oferty należy składać w biurze syndyka: ul. Ks. Bończyka 6/2 , 51-138 Wrocław  lub drogą pocztową (decyduje data wpływu oferty).


 


Rodzaj ogłoszenia: Sprzedaż

Skontaktuj się ze sprzedającym

Przydatne informacje

  • Unikaj oszustów używając bezpiecznych płatności PayPal lub płatności przy odbiorze.
  • Nigdy nie wykonuj przelewów na anonimowe konta bankowe
  • Nie kupuj ani nie sprzedawaj poza granice kraju. Czeki nie są akceptowane za granicą kraju
  • Ta strona nie jest odpowiedzialna za transakcje, nie zajmuje się płatnościami, wysłką, gwarancjami, nie zapewnia serwisu escrow ani nie prowadzi ochrony kupującego.